رزومه اصلی

مسلم موسی پور

متولد:

۱ - ۴ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مسئول شیفت

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری