مصطفی جمشیدی

متولد:

۱۶ - ۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندس تکنولوژی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه موسسه غیرانتفاعی هدف ساری ، کارشناسی معدل , ۱۳.۴۹

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰

سامان رایانه

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت آسانسور پویا صنعت باسمه

، سایر

، کارشناس

تیر ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۸۸

پایا کامپیوتر

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

100% Complete

AutoCAD

80% Complete

حسابداری داخلی

80% Complete

Photoshop

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری