احسان شکری

متولد:

۲۴ - ۳ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

بیوشیمی

دانشگاه . ، کارشناسی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

سلولی و ملکولی

بیوشیمی ، دانشگاه . ، کارشناسی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵

سلولی و ملکولی

بیوشیمی ، دانشگاه . ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۵

ازمایشگاه و داروخانه

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ازمایشگاه و داروخانه

100% Complete