محسن استادقادری

متولد:

۵ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

بهداشت عمومی

مبارزه با بیماری ها ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

بهداشت عمومی

مبارزه با بیماری ها ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه معدل , ۱۵

۱۳۹۴ تاکنون

اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

20% Complete

SPSS

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete