حمیدرضا تاج الدین

متولد:

۱۱ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

عمران

زلزله ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

تعاونی مسکن هوافضای

، مهندسی مکانیک/هوافضا