معصومه نصرالهی فر

متولد:

۲۱ - ۱۰ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰

شرکت اترینا

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵

ارا فرم

، مسئول دفتر

، کارشناس

مرداد ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷

آژانس هواپیمایی

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

رفتار سازمانی

100% Complete

مدیریت منابع انسانی

100% Complete

روش های کنترل کیفیت

80% Complete

حسابداری صنعتی- بهای تمام شده

60% Complete

حسابداری مدیریت

80% Complete

تحقیق در عملیات

80% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

60% Complete

برنامه ریزی نیروی انسانی

60% Complete

مدیریت صنعتی

100% Complete

مدیریت انبار و کنترل موجودی

80% Complete

ICDL1,2

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Photoshop

100% Complete

تایپ فارسی و انگلیسی

100% Complete

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

60% Complete

اینترنت

80% Complete

ICDL1,2

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

13000000 ریال