رزومه اصلی

کورش نخعی

متولد:

۶ - ۶ - ۱۳۵۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵

بهداشت محیط وحرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، کارشناسی معدل , ۱۷.۶۳

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تاکنون

علوم پزشکی بوشهر

، بازاریابی و فروش

، کارمند

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بهداشت محیط وحرفه ای

100% Complete

ارزیابی و مدیریت ریسک

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete