الهه اقاصادقی

متولد:

۱۱ - ۵ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

عمران

امور پیمان ، دانشگاه علمی کاربردی هوشمند سازه معدل , ۱۸.۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴

هایپر استار

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : مسعول فروش بخش ادویه جات کارمند نمونه مرداد 94 مطالعه میزان و چگونگی فروش

دی ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

موسسه دارالفنون

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : مطالعه ی شیوه های جدید تحصیل

فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

هایپر استار

، بازاریابی و فروش

شهریور ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

هوشمند سازه

، مهندسی عمران/ معماری

خلاصه فعالیت‌ها : مشاهده و مطالعه ی اجرای بخش های مختلف سازه و بررسی کیفیت اجرا

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Exel

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مشتری مداری