رزومه اصلی

ندا اشکانی

متولد:

۴ - ۳ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

فیزیک

دانشگاه محقق اردبیلی ، کارشناسی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۷۸

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تاکنون

دانشگاه پیام نور

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

کانون تبلیغاتی سرای

، سایر

، مشاور

تیر ۱۳۹۱ تا

بیمه نوین

، منابع انسانی و آموزش

، ارشد آموزش و فروش

مرداد ۱۳۸۶ تا

کانون فرهنگی و هنری تسنیم

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر عامل

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اصول و فنون مذاکره

60% Complete

مهندسی فروش

100% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

60% Complete

روابط عمومی

100% Complete

مدیریت منابع انسانی

60% Complete

ICDL1,2

100% Complete

SPSS

100% Complete

لیزرل (Lisrel)

100% Complete

Internet

100% Complete

Eviews

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی