سمیه خمسه

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

اقتصاد

نظری ، دانشگاه سراسری سمنان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴

کارخانه بیژن

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

دی رایانه نوین

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اصول حسابداری

40% Complete

محاسبات حقوق و دستمزد

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

TeamViewer

80% Complete

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

60% Complete

محاسبات و تجزیه و تحلیل

60% Complete

حقوق و دستمزد همکاران سیستم

80% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

80% Complete

حقوق و دستمزد کارکنان

80% Complete

حقوق و دستمزد همکاران سیستم

80% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

80% Complete

نرم افزار هلو

80% Complete

نرم افزار رافع

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی