سامان خوئی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸

مدیریت دولتی

منابع انسانی ، دانشگاه پیام نور (تهران) ، کارشناسی معدل , ۱۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی

100% Complete

قوانین مالیاتی

100% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

100% Complete

MS Office

100% Complete

مدیریت منابع انسانی (HRM)

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی