علی اصغر مختاری

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

روابط عمومی

دانشگاه علمی و کاربردی