نیوشا پهلوان یلی

متولد:

۲۲ - ۴ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی علوم و صنایع غذایی

صنایع غذایی ، دانشگاه تهران شمال ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵