رزومه اصلی

مسعود وزیری فارسی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مهندسی معدن

استخراج معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

مهندسی معدن

استخراج معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، کارشناسی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

مهندسی معدن

استخراج معادن غیر زغال سنگ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱

شرکت معدنی آهن آجین

، مهندسی نفت/معدن

، مسئول حفاری

بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲

شرکت معدنی آهن آجین

، مهندسی نفت/معدن

، مسئول شیفت عملیات

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت معدنی آهن آجین

، مهندسی نفت/معدن

، رئیس دفتر فنی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Phase 2

60% Complete

AutoCAD

40% Complete

data mine

40% Complete

MS Office

80% Complete

FLAC3D

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی