رزومه اصلی

محمود جباری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲

مهندسی صنایع

تولید صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳۲

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۵

شرکت آپاداناسرام

، مهندسی صنایع

، برنامه ریزی و کنترل پروژه

اسفند ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت صنایع هفت الماس و استیل البرز

، مهندسی صنایع

، برنامه ریزی و کنترل پروژه

خلاصه فعالیت‌ها : برنامه ریزی پروژه های ده گانه فولاد نورد سرد تا اتمام (اسیدشویی ، ریوایندینگ ،تأسیسات N2&H2 و Utilities ،پست برق و RCM I و RCM II ، Galvanizing II و Annealing و Temper ، خطوط لوله و اسلیتینگ و قراردادهای خارج شرکت برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح های توسعه برنامه ریزی تولید خطوط نورد