علیرضا صالحی

متولد:

۲۶ - ۵ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ، کارشناسی