میثم علمداری

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مکانیک

خودرو ، دانشگاه شهید مهاجر اصفهان معدل , ۱۴.۷۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

شرکت فنی و مهندسی در ریز

، سایر

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴

پارس میامی کویر

، سایر

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

خدمات پس از فروش Hisense

، سایر

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری