رزومه اصلی

امین فتاحی

متولد:

۱۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد واحد قشم ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۳

شرکت حمل و نقل بهبران

، سایر

، مدیر داخلی

مهر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳

شرکت دخانیات قشم

، مهندسی صنایع

، کارشناس کنترل کیفیت

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵

شرکت عمران آبشار اسپادانا

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس اجرایی

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

شهرک مسکونی شهید کشوری اصفهان

کارشناس اجرایی

مهارت‌ها

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی