رزومه اصلی

هادی سبزه میدانی

متولد:

۱۴ - ۱۲ - ۱۳۵۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مهندسی معماری

معماری ، دانشگاه آزاد واحد چالوس ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۷۹

شرکت ساختمانی وزان

، مهندسی عمران/ معماری

، تکنسین اجرایی کارگاه

خلاصه فعالیت‌ها : اولین کار من بعد از فارغ التحصیلی دوره کاردانی ام بود که در شهر سبزوار مشغول شدم پروژه نسبتا بزرگی بود دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی سبزوار بود که بنده بعنوان تکنسین اجرایی کارگاه در آن فعالیت داشتم.با توجه به اینکه مکان مناسبی جهت کسب مهارتهای فنی زیادی بود ولی متاسفانه بدلیل دوری مسافت وپایین بودن حقوق باتوجه به سختی کار بعد از یک سال علیرغم میل باطنی ویافتن فرصتی مناسبتر از شرکت جدا شدم

فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۰

شرکت کشت وصنعت رزندشت

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست کارگاه ومدیر اجرایی

خلاصه فعالیت‌ها : البته این شرکت یک شرکت ساختمانی نبوده وقرارداد بصورت پروژه ای بسته شد وبنده بعنوان سرپرست کارگاه ومدیر اجرایی ،اجرای دو پروژه کارخانه پودر آب پنیر وفرایند نشاسه در محوطه ومحدوده کارخانه پنیر رزندشت در شهر رزن همدان که بصورت اجرای چند سوله با ارتفاع های متفاوت واجرای شاسی دستگاهها که بصورت اسکلت فلزی بوده وهمچنین اجرای بخشهای اداری وانبار وپانسیون وتاسیسات ومحوطه سازی وغیره بوده است این کار باهمکاری پرشنل مونتاژ کار چینی وهمچنین همکاری مهندسین چینی ودانمارکی که در بخش پایانی پروژه یعنی بخش مونتاژ قطعات وراه اندازی کارخانه ها به ما پیوستند همکاری نمودم وپس از اتمام پروژه وتمام شدن مسئولیت بنده با مسئولین شرکت تسویه حساب نمودم

فروردین ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۶

شرکت ساختمانی پردیس بنای رزن

، مهندسی عمران/ معماری

، مدیر عامل وسهامدار شرکت

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : پس از اتمام پروژه قبلی با تعدادی از مهندسین همان شهر شرکت ساختمانی تاسیس نمودیم ومدت چندسال در زمینه های اجرای ساختمانهای مسکونی واداری وپروژه های کارخانه ای فعالیت داشته ام وبه جهت جدا شدن تعدادی ازشرکا ورکود ناگهانی کار ناچار به انحلال شرکت شدیم وپس آن بنده به شهر خود برگشتم ودر زمینه شغلیم ادامه فعالیت دادم

اردیبهشت ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت مهندسی طرح وساخت اسکان شمال

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مدیر پروژه

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت بنده در این شرکت بعنوان مدیر پروژه های در دست اجرای شرکت در منطقه مازندران بوده است وبدلیل رتبه بالای شرکت در بخش ابنیه اکثر کارهای بزرگ منطقه در بخش طراحی ونظارت واجرا بعهده شرکت وپرسنل آن بوده است پس از چند سال همکاری مستمر ورضایت بخش با این شرکت بنا بر دلایل شخصی با این شرکت تسویه حساب نمودم