فرزانه سالاری

متولد:

۲۷ - ۱۰ - ۱۳۵۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مدیریت

فناوری اطلاعات ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴

ریاضی

علوم کامپیوتر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۹

شرکت مخابرات استان تهران

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

فروردین ۱۳۸۹ تاکنون

شرکت ارتباطات زیرساخت

، بازاریابی و فروش

فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۴

شرکت مخابرات استان تهران

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۷۹

شرکت مخابرات استان تهران

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مخابرات

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مهندسی کامپیوتر

60% Complete

مخابرات (ICT)

60% Complete

مخابرات (ICT)

60% Complete

مخابرات (ICT)

60% Complete

مخابرات (ICT)

60% Complete

مخابرات (ICT)

60% Complete

مهندسی شبکه

60% Complete

مهندسی شبکه

60% Complete

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

60% Complete

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

60% Complete

مکاتبات بازرگانی

60% Complete

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

60% Complete

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری