نادر باداد افشرد

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مهندسی عمران

عمران - عمران ، دانشگاه آزاد خوی ، کارشناسی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

مدیریت پروژه

دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Office

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete