مهدی رضازاده

متولد:

۱۵ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

کامپیروتر

نرم افزار ، دانشگاه صفاهان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۴۸

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱

فراپردازان وستا

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

تیر ۱۳۹۵ تاکنون

سایبربان

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MySQL

80% Complete

JavaScript

80% Complete

JQuery

100% Complete

AJAX

80% Complete

HTML/HTML5

100% Complete

css/css3

100% Complete

Linux LAMP

80% Complete

Xmind

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی