نام نام خانوادگی

متولد:

۵ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

برق

الکترونیک ، دانشگاه جهاد دانشگاهی همدان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۶

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

دانشکده جباریان

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار های مرطبت با الکترونیک

80% Complete

افتخارات

رتبه 11 دور اول مسابقات فن اورد