رزومه اصلی

عباداله مقتدایی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

کاردانی نرم افزار.کاردانی ای تی. کارشناسی شبکه

شبکه ، دانشگاه موسسه انفرماتیک تهران ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹

کتاب شفا

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، مشاور بازاریابی و تبلیغات

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵

دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، مسئول اجرایی

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۹ تاکنون

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارپرداز

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مالی.

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری