پرویز یوسف زاده

متولد:

۷ - ۱ - ۱۳۵۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد جنوب تهران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۸۲

شرکت پیشتاز موتور توس

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

تیر ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت نگین قطعه توس

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت گچ طوس

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت لبنیات آنا

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت اجرایی

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری