لیلا پیرایش فرد

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

بیوتکنولوژی پزشکی

دانشگاه موسسه آموزش عالی انتقال خون ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸

بیمارستان امام خمینی

، پزشکی درمانی/پرستاری/

اردیبهشت ۱۳۸۸ تاکنون

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نگین ونک

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۴

پایان نامه کارشناسی ارشد

مجری طرح

بررسی ژنوتیپ ویروس HTLV-1 در اهداکنندگان خون ، بیماران HIV مثبت و بیماران تالاسمیک

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

میکروبیولوژی

60% Complete

هماتولوژی

80% Complete

بیوشیمی

80% Complete

هورمون شناسی

60% Complete

PCR

60% Complete

الکتروفورز

60% Complete

استخراج DNA

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Gene Runner

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

ارائه پوستر در کنگره بین المللی انتقال خون دبی

نفر دوم مقطع کارشناسی و دریافت سهمیه استعداد درخشان