رزومه اصلی

شاهرخ کلهری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴

بورد تخصصی اورولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتری

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۷۴ تا مهر ۱۳۷۶

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

، پزشکی درمانی/پرستاری

، مدیر گروه اورولوژی

مهر ۱۳۷۶ تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

، پزشکی درمانی/پرستاری

، مدیر گروه اورولوژی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اورولوژی عمومی

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete