رزومه اصلی

Madhi M

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت صنعتی

تولید صنعتی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت سیمیا

، سایر

، کارشناس برنامه ریزی

مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت مادیران

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، مسئول تولید

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی