رزومه اصلی

نادیا پرهیزگاری

متولد:

۳ - ۴ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

شیمی محض

شیمی ، دانشگاه دانشکده شیمی واحد تهران شمال ، کارشناسی