رزومه اصلی

نهال خانمحمدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۷۱

وضعیت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

روانشناسی

باليني ، دانشگاه ازاد کرج ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

بیمه

، سایر

، بیمه دی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری