ناهید مسرور

متولد:

۱۳ - ۳ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴

شرکت حمل و نقل بین المللی اندیش راه پشتیبان

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : Monitor entire process of cargo movement & Reporting to the costumers Deal with other international shipping lines, air lines and trucking companies Issue invoices and follow-up financial process till closing each shipment

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت لتکا آبی کیش

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : 1- Monitor entire process of cargo movement 2- Report project plans, progress, and results to the Line manager 3- Develop an understanding of customers' needs and take actions to ensure that such needs are met 4- Strong following up from A to Z for all shipments 5- Deal with other international shipping lines, air lines and trucking companies 6- Communicate with people outside the organization ( agencies and reporting to costumers ) 7- Issue invoices and follow-up financial process till closing each shipment

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

خرید و تدارکات

100% Complete

قوانین و مقررات گمرکی

80% Complete

امور قرارداد ها

80% Complete

اینکوترمز

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری