رزومه اصلی

زهرا باش باغی

متولد:

۲۸ - ۱۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت برنامه ریزی محیط زیست

مدیریت ، دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۹

کانون فرهنگی آموزش

، منابع انسانی و آموزش

، سرپرست ویراستاران و تولید کتاب دبستان

آبان ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱

دارالترجمه رسمی پارس

، منابع انسانی و آموزش

، امور اداری و سرپرست مترجمین

فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴

مجمع عالی واردات

، سایر

، دبیرخانه کمیسیونها و امور اداری

، مدیر ارشد

آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵

گروه تجاری سناپویان

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

گروه تجاری سناپویان

، بازاریابی و فروش

، بخش فروش داخلی و نمایندگی ها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

محیط زیست

60% Complete

تایپ فارسی و انگلیسی

80% Complete

برنامه ریزی آموزشی

60% Complete

نامه نگاری اداری

80% Complete

مهارت های نوشتن

100% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

80% Complete

مهارت های ارتباطی

80% Complete

برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی

80% Complete

گزارش نویسی

80% Complete

برنامه ریزی و سازماندهی

80% Complete

مدیریت اداری و کارگزینی

60% Complete

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

40% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

MS Office

100% Complete

Photoshop

60% Complete

Internet

100% Complete

آیین نگارش و مکاتبات اداری

100% Complete

منابع طبیعی

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

آلمانی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری