حمید رضا طاهری تل گری

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

برق

کنترل ، دانشگاه صنعتی شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵۸

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

برق

قدرت ، دانشگاه امیر کبیر ، کارشناسی ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۵

ساخت دستگاه اندازه گیری دمای اجسام بدون تماس با جسم با AVR

پر.ژه کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

میکروکنترلر AVR

100% Complete

Matlab

80% Complete

PLC

80% Complete

FPGA

80% Complete

Quartus

80% Complete

step7

80% Complete

WinCC

80% Complete

Proteus

80% Complete

step7

80% Complete

CodeVisionAVR

100% Complete

Matlab

80% Complete

C/C++

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete