رزومه اصلی

سحر خانی پور

متولد:

۲۲ - ۸ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری