رزومه اصلی

فاطمه میرزایی

متولد:

۴ - ۹ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

تربیت بدنی

مربیگری ، دانشگاه آزاد زاهدان معدل , ۱۴.۷۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آموزش و پرورش

، روابط عمومی و رسانه

، آموزگار