رزومه اصلی

تست تستیان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

آبیاری گیاهان دریایی

دانشگاه زاهدان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

بیکار

، مالی و حسابداری

، دنبال کار

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

روسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

توسعه فردی (خود توسعه ای)

رهبری