شهرام محمدی

متولد:

۶ - ۴ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

حسابداری

دانشگاه آزاد تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۲

شرکت لبنیات و بستنی میهن

، مالی و حسابداری

خرداد ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت طبیعت سبز میهن

، مالی و حسابداری

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار همکاران سیستم و ورانگر و پاتریس

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری