وحیده نوشادی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت اجرایی

استراتژیک ، دانشگاه پیام نور ، مرکز بین الملل قشم ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات