حجت حافظ نظامی

متولد:

۳۱ - ۳ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

زبان انگلیسی

مترجمی هم زمان زبان انگلیسی ، دانشگاه جهاددانشگاهی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

موسسه زبان های خارجی بیان

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

مترجمی مقالات ، مکاتبات بین المللی شرکت های بازرگانی ،