مهدی تک فیروزجائی

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت بازرگانی

دانشگاه گیلان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۷۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

SPSS

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

MS Office

60% Complete