روشنک محمدزاده بهبهانی

متولد:

۹ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

برق

الكترونيك ، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس ، کارشناسی معدل , ۱۳.۸۴

خلاصه فعالیت‌ها , گذراندن دروس الكترو مغناطيس تكنيك پالس ميكروپروسسور مدارهاي الكتريكي مدارهاي منطقي

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

100% Complete

MS Office

80% Complete

AutoCAD

40% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی