رزومه اصلی

نسا جلالی فر

متولد:

۲ - ۲ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

صنایع

دانشگاه پرند

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

بیمه

، سایر

، منشی و کارمند صدور بیمه

مهارت‌ها

زبان

ترکی

100% Complete