رزومه اصلی

مریم رسولی

متولد:

۲۹ - ۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیریت صنعتی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۷.۵

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

MBA

بازاریابی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

خلاصه فعالیت‌ها , عنوان پایان نامه و مقاله: بررسی پذیرش بانکداری با استفاده از موبایل با تلفیق سه مدل UTAUT, TTF و ITM

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲

پخش مواد غذایی سیدی

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

آبان ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶

یونیک فوم

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

80% Complete

Windows

80% Complete

Internet

80% Complete

SPSS

80% Complete

Lisrel

80% Complete

RUP

40% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی