مونا ساقندیان طوسی

متولد:

۶ - ۴ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت آموزش و منابع انسانی

آموزش و بهسازی منابع انسانی ، دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت لیلیان مد تجارت

، منابع انسانی و آموزش

، مدیر ارشد

تیر ۱۳۹۵ تاکنون

پرگاس طب

، سایر

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری