رزومه اصلی

فاطمه حقیقی

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم و تحقیقات فارس ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , انجام پروژه طراحی سایت همکاری با بخش انفورماتیک دانشگاه

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات ، دانشگاه هرمزگان ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مبانی مدل سازی در طراحی بانک های اطلاعاتی

100% Complete

طراحی وب سایت

40% Complete

Network+

100% Complete

برنامه نویسی زبان C

80% Complete

Microsoft SQL Server

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مدیریت تعارض