رزومه اصلی

نسیمه پهلوان

متولد:

۲۲ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶