رزومه اصلی

رضا جانی

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

تاسیسات

سرمايش و گرمایش ، دانشگاه ازاد اسلامشهر

خلاصه فعالیت‌ها , سرپرست تاسيسات وزارت اموزش و پرورش به همراه تقدير نامه سرپرست تاسيسات و برق سازمان بهشت زهرا به همراه تقدير نامه مجری بیش از هزار واحد مسکونی و تجاری دارای مدرک پست برق 20kv

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

وزارت اموزش و پرورش

، سایر

، سرپرست

خلاصه فعالیت‌ها : سرپرست تاسيسات وزارت اموزش و پرورش به همراه تقدير نامه سرپرست تاسيسات و برق سازمان بهشت زهرا به همراه تقدير نامه مجری بیش از هزار واحد مسکونی و تجاری دارای مدرک پست برق 20kv

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)