رزومه اصلی

شیما علیمحمدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

زبان انگلیسی

مترجمی خبر ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵

گروه شرکت های هماهنگ

، بازاریابی و فروش

، مسئول رسیدگی به شکایات-فروش سازمانی