رزومه اصلی

مریم ابراهیمی

متولد:

۲۰ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت تولید نرم افزار

، برنامه نویسی و نرم افزار

، مسئول تست و دباگ نرم افزارها, مدیریت سایت, همکاری در تحیل و تولید برنامه ها

، کارشناس