رزومه اصلی

هومن باغبان

متولد:

۲۲ - ۱۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی مواد

خوردگی و حفاظت از مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۱

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری